Birgittes Hjem har flyttet til nye lokaler under nytt navn

Les mer på k6apartments.no eller ta kontakt på info@k6apartments.com

Birgittes Hjem has moved to a new location under a new name

Please see k6apartments.no for more information or send an e-mail toinfo@k6apartments.com

2017 Birgitteshjem AS